top of page

Ontwikkel de vaardigheden om een anti-omkoping managementsysteem (AOMS) te auditen volgens de criteria vastgesteld door ISO 37001, gebaseerd op de richtlijnen van ISO 19011 en de vereisten van ISO/IEC 17021-1.

E-Learning PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor

1.185,00 € Normale prijs
1.085,00 €Verkoopprijs
  • Omkoping is een verschijnsel dat al geruime tijd zowel de private als de publieke sector teistert. Als dit probleem niet wordt uitgeroeid, is economische ontwikkeling, of ontwikkeling in het algemeen, bijna onmogelijk. Om omkoping aan te pakken en organisaties te helpen processen in de hand te houden, heeft ISO de ISO 37001-norm gepubliceerd, die de vereisten uiteenzet voor de implementatie van een anti-omkoping management systeem (ABMS). Aan de andere kant bieden PECB-trainingscursussen je de benodigde methodologie - in een zeer praktische zin - die nodig is voor het implementeren en auditeren van een ABMS.

    De door PECB gecertificeerde ISO 37001 Lead Auditor-trainingscursus biedt de noodzakelijke kennis en vaardigheden om anti-omkoping management systeem (ABMS) audits uit te voeren door breed erkende auditprincipes, procedures en technieken toe te passen.

    Veel organisaties zijn op zoek naar competente auditors om vast te stellen of de beleidsregels en anti-omkoping controles, geïmplementeerd als onderdeel van een op ISO 37001 gebaseerd ABMS, effectief zijn. Deze trainingscursus heeft als doel je te helpen deze taken succesvol uit te voeren en beoogt het belang van effectieve ABMS-audits te weerspiegelen. Daarnaast beoogt het je kennis en vaardigheden te versterken om ABMS-audits te plannen en uit te voeren in overeenstemming met de richtlijnen voor het auditeren van managementsystemen zoals beschreven in ISO 19011 en het certificeringsproces zoals beschreven in ISO/IEC 17021-1.

bottom of page